Ký kị bi kí

Ký kị bi kí

Thông tin cơ bản

Ký kị bi kí
寄忌碑記
Kí hiệu: 16074
Thác bản bia xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định 南定省天長府美祿縣美重總務本社, sưu tầm tại chùa Cảnh Phúc xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 58 x 84 cm, gồm 15 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1877).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các con là Phạm Thị Dĩ, Phạm Thị Hiên và Phạm Thị Tu, người xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường cúng 60 quan tiền và 1 mẫu 2 sào 3 thước ruộng cho làng để xin được gửi giỗ cho bố mẹ ở chùa. Dân làng và nhà chùa ghi nhận, định lệ thờ cúng về sau. Ghi họ và tên người được cúng giỗ: Minh nghĩa Đô úy Phạm Trọng Công giỗ ngày 19 tháng 9 và bà Bùi Thị Yến giỗ ngày 23 tháng 4. Ghi vị trí các thửa ruộng

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)