Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
記忌碑記
Kí hiệu: 15954
Thác bản bia thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc huyện Mỹ Lộc phủ Xuân Trường春長府美祿縣東墨社上村, sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 36 x 53 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm ngoái gặp phải lụt lội, năm nay xã không có tiền để chi trả công nợ. Bà Trần Thị Nhâm ở phố Đông Mặc cúng 50 quan tiền để dân làng chi dùng vào việc công. Quan viên và dân làng đã thuận tình bầu cha mẹ và chú ruột của bà Trần Thị Nhâm làm Hậu phật. Bà Trần Thị Nhâm lại cúng 6 sào ruộng để gửi giỗ, bản xã giao cho chùa canh tác để lấy tiền cúng giỗ hàng năm. Ghi họ và tên, ngày giỗ của Hậu phật, vị trí ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)