Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18242
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Chi Long tổng Phong Quang huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 62 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỉ Mão Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân làng Chi Long tu sửa lại đình miếu, bà Nguyễn Thị Thử người bản xã đã cúng 45 đồng để xã chi dùng. Bà lại cúng 4 sào 3 thước ruộng để gửi giỗ. Dân làng đã cho nhà bà được gửi giỗ 3 người, gồm có mẹ bà, chồng bà và bản thân bà. Bia có ghi họ tên ngày giỗ của những người được gửi giỗ. Đến ngày giỗ dân làng sẽ sắm sửa lễ vật là gà 1 cân, xôi 1 cân và trầu, rượu đem đến cúng lễ trước bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)