Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18265
Thác bản bia xã Diễm Xuyên tổng Phong Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣豐舍總剡川社, sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 31 x 51 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Hợi Đồng Khánh thứ 2 91887).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Diễm Xuyên cần phải đắp để phí tổn rất là lớn, con cháu của ông Nguyễn Văn Hước người bản xã đã cúng 150 quan tiền và 4 sào 7 thước ruộng để xã chi dùng vào việc công. Dân làng đã bầu ông làm Hậu thần. Số tiền do bản xã nhận để chi dùng vào việc phu dịch còn ruộng thì giao cho dân làng thay nhau canh tác để lấy tiền hoa lợi lo việc cúng giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)