Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18276
Thác bản bia xã Diễm Xuyên tổng Phong Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣豐舍總剡川社, sưu tầm ở đình xã Diễm Xuyên huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 74 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Mùi Tự Đức thứ 12 (1859).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Doãn, Nguyễn Thị Man người xã Diễm Xuyên đã cúng 300 quan tiền và 4 sào ruộng để cứu giúp dân làng đắp đê. Dân làng đã thuận tình bầu chồng của 2 bà là Phúc Quang và Phúc Sự làm Hậu thần. Hàng năm vào ngày giỗ bản xã sẽ sắm sửa lễ vật gồm 1 con lợn, xôi trầu rượu đủ dùng để cúng lễ. Lễ xong sẽ biếu 1 cái đầu lợn, đến 3 đời thì thôi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post