Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18087
Thác bản bia sưu tầm ở đình phố Lương Sử, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 62 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Sửu Tự Đức thứ 30 (1877).
Người soạn: Trương Lộc 張祿; học vị: Tú tài khoa Bính Ngọ
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Quang Huy và vợ là bà Trương Thị Xuyến đã tiến cúng 150 quan tiền và 6 sào ruộng để xin cho vợ chồng mình được gửi giỗ tại đình của bản giáp. Dân làng đã nhận số tiền đó để tu bổ trong đình, sắm sửa đồ tế khí và thuận tình cho vợ chồng họ dựng 1 tấm bia ở ngoài đình. Bia ghi rõ sau này vợ chồng ông Huy chết vào các ngày giỗ dân làng sẽ sắm đủ xôi thịt trầu rượu đem đến trước bia cúng lễ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post