Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18293
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Tiên Tích phố Nam Ngư, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 62 cm, gồm 10 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Tị Tự Đức thứ 34 (1881).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Lưu Thị Ý người thôn Vĩnh Xương huyện Thọ Xương phủ Hoài Đức Hà Nội đã cúng 60 quan tiền kẽm để cho chùa Tiên Tích để tu sửa chùa và làm tượng phật. Dân làng đã cho anh ruột bà là ông Lưu Định được gửi giỗ. Bia có ghi họ tên ngày giỗ của ông Định, hang năm vào ngày giỗ nhà chùa sẽ làm mâm cơm chay để cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)