Ký kị bi ký

Ký kị bi ký

Ký kị bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18241
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Chi Long huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Dần Bảo Đại thứ 13 (1938).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Chi Long cần xây dựng các công trình công cộng, bà Nguyễn Thị Thân người bản xã đã cúng 30 đồng để xã chi dùng. Bà lại cúng 4 sào 6 thước ruộng để gửi giỗ. Dân làng đã thuận tình cho vợ chồng bà được gửi giỗ. Bia có ghi họ tên ngày giỗ của vợ chồng bà và ghi rõ sẽ sắm gà 1 cân, xôi 1 cân và trầu rượu đem đến trước bia cúng lễ vào các ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post