Ký kị Hậu bi

Ký kị Hậu bi

Thông tin cơ bản

Ký kị Hậu bi
寄忌后碑
Kí hiệu: 16006
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Trùng Quang phố Xuân Hòa tỉnh Tuyên Quang.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 64 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi về việc bản phố tu sửa chùa Trùng Quang, chi phí rất lớn. Tín nữ Nguyễn Thị Thỏa người xã Thịnh Xá tổng Thịnh Xá huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh đã cúng 100 nguyên để dân phố sửa chùa và xin gửi giỗ cho cha mẹ cùng dì ruột. Nay bà lập bia ghi họ và tên cùng ngày giỗ của từng người: hiển khảo Nguyễn Văn Phục, hiển tỉ Nguyễn Thị Thổ, bà dì Nguyễn Thị Thỏa hiệu Từ Vĩnh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post