Ký kị tại tự

Ký kị tại tự

Thông tin cơ bản

Ký kị tại tự
記忌在祀
Kí hiệu: 15953
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Hàn Sơn thôn Thượng Lỗi xã Đông Mặc tổng Đông Mặc huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 23 x 45 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 25 (1872).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Nẫm người thôn Thạch Lỗi xã Đông Mặc lập bia ghi họ và tên, ngày giỗ của họ hàng nội ngoại đã được bầu làm Hậu phật tại chùa Hàn Sơn, số ruộng và vị trí ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)