Ký kị tự bi

Ký kị tự bi

Thông tin cơ bản

Ký kị tự bi
寄忌寺碑
Kí hiệu: 18258
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Linh Quang xã Đông Xá tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 45 cm, gồm 9 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Canh Thân Khải Định thứ 5 (1920).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Đông Xá cần tu bổ lại đình chi phí rất lớn mà dân tình khốn khó không có tiền chi dùng. Ông Đỗ Khoan Thịnh người bản xã đã bỏ ra 30 đồng để giúp xã có tiền tu bổ. Ông lại cúng 1 sào 3 thước ruộng ở xứ Đồng Ma giao cho nhà chùa canh tác. Dân làng đã thuận tình cho vợ chồng ông gửi giỗ tại chùa. Bia có ghi tên ngày giỗ và vị trí các thửa ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post