Ký kị tự bi

Ký kị tự bi

Thông tin cơ bản

Ký kị tự bi
寄忌寺碑
Kí hiệu: 18261
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Linh Quang xã Đông Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 60 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mùi Tự Đức thứ 36 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Quang ở xã Đông Xá trải qua nhiều năm đã bị hư hỏng dột nát, việc tu bổ rất tốn kém mà dân làng thì không có tiền. Nay có ông Nguyễn Danh Kinh người bản xã nguyên là cai tổng đã cúng 100 quan và bà Nguyễn Thị thiện đã cúng 200 quan tiền để giúp dân làng sửa chữa chùa. Ông Kinh lại cúng 3 sào 8 thước ruộng, bà Thiện cúng 6 sào giao cho chùa canh tác để lấy tiền hương khói. Dân làng đã thuận tình cho cha mẹ ông Kinh và vợ chồng bà Thiện được gửi giỗ tại chùa Linh Quang.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)