Ký kị tự bi

Ký kị tự bi

Thông tin cơ bản

Ký kị tự bi
寄忌寺碑
Kí hiệu: 18263
Thác bản bia huyện sưu tầm ở chùa Linh Quang xã Đông Xá tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 28 x 70 cm, gồm 9 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỉ Mùi Khải Định thứ 4 (1919).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Đông Xá cần tu bổ lại đình, nhưng dân tình nghèo khó việc tu bổ rất là khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thược người bản xã đã cúng 170 đồng giao cho dân xã chi dùng vào việc tu bổ. Bà lại cúng 1 mẫu ruộng giao cho chùa canh tác để lấy tiền hương khói hàng năm. Dân làng đã thuận tình cho 5 người trong nhà bà được gửi giỗ tại chùa. Bia có ghi họ tên, ngày giỗ của những người được gửi giỗ và vị trí các thửa ruộng gửi giỗ..

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)