Ký kị tự bi

Ký kị tự bi

Thông tin cơ bản

Ký kị tự bi
寄忌寺碑
Kí hiệu: 18255
Thác bản bia xã Đông Xá tổng Phong Xá huyện Yên Phong phủ Từ Sơn 慈山府安豐縣豐舍總東舍社, sưu tầm ở chùa Linh Quan xã Đông Xá tổng Phong Xá huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 55 cm, gồm 10 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mùi Tự Đức thứ 36 (1883).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Linh Quang ở xã Đông Xá bị hư hỏng, tư sửa tốn kém mà dân tình thì túng thiếu không thể tu bổ nổi. Nay có bà Nguyễn Thị Định người bản xã đã cúng 160 quan tiền để dân làng tu bổ lại chùa. Bà lại cúng 3 sào ruộng giao cho chùa canh tác để lấy tiền hương khói hàng năm. Dân làng đã thuận tình bầu vợ chồng bà làm Hậu thần. Bia có ghi họ tên ngày giỗ và vị trí các thửa ruộng cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)