Ký kỵ bi

Ký kỵ bi
寄忌碑
Kí hiệu: 17094
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thiên Quang phố Hòa Mã Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 54 x 68 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Thìn Tự Đức thứ 9 (1856).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây Dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Hoàng Thị Chung, nguyên quán xã Gia Thụy huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh, trú quán thôn Đức Môn tổng Đồng Xuân huyện Thọ Xương cúng 310 quan tiền, cùng 1 mẫu 1 sào 8 thước ruộng để tu sửu chùa Thiên Quang, xin gửi giỗ cho chồng, gia tiên và bản thân. Ghi lại họ tên của 7 người thuộc diện gửi giỗ đó, cùng các phẩm vật dùng vào ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post