Ký kỵ bi

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi
記忌碑 Kí hiệu: 15532
Thác bản bia xã Phật Tích tổng Thụ Phúc huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙逾縣受福總佛跡社, sưu tầm ở đình xã Phật Tích tổng Thụ Phúc huyện Tiên Du Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 53 cm, gồm 35 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 30 (1877).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Phạm Thị Hạnh đã cúng vào chùa 4 sào ruộng để gửi giỗ cho bó là ông họ Phạm và mẹ bà họ Nguyễn. Ghi ngày kỵ và nghi lễ cúng giỗ. Nay khắc vào bia đá để lưu truyền mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)