Ký kỵ bi

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi
寄忌碑
Kí hiệu: 18010
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Phù Cầm tổng Dũng Liệt huyện Yên Phong phủ Từ Sơn.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Mậu Dần Tự Đức thứ 31 (1878).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Phù Cầm vào năm Đinh Sửu sửa chữa đình có bà họ Vương hiệu là Diệu Từ cúng 200 quan để xã chi dùng vào việc công, bà lại cúng 6 sào ruộng để gửi giỗ cho chồng và bản thân. Dân làng đã đồng ý nhân đó khắc vào bia đá để lưu truyền mãi mãi. Bia có ghi vị trí các thửa ruộng gửi giỗ và các điều lệ, như vào ngày giỗ các người canh tác 6 sào ruộng đó phải sắm sửa 3 mâm cỗ, 1 cỗ để cúng thần, 1 cỗ đem đến trước bia làm cỗ cúng giỗ và 1 cỗ sau khi cúng đem đến biếu nhà người gửi giỗ v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)