Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 19041
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Nam Đồng huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 80 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 360 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 22 (1869).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Tộc cúng một số tiền và ruộng cho làng sửa đình để gửi giỗ nên được khắc bia lưu truyền và được cúng giỗ lâu dài.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post