Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 19042
Thác bản bia sưu tầm ở đình trại Nam Đồng huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 2 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Người soạn: không ghi.
Niên đại: Thành Thái thứ 13 (1901).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Hoàng Thị Có cúng 50 đồng và 1 sào rưỡi ruộng cho xã sửa đình để gửi giỗ cho bố mẹ và bản thân. Có ghi họ tên người gửi giỗ và nghi thức cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)