Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 19172
Thác bản bia xã Đào Khê 桃溪社, sưu tầm ở chùa xã Đào Khê phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 60 cm, gồm 10 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Xã Đào Khê từ xưa là nơi danh thắng, phong tục thuần hậu, dân thường quy y tam bảo. Nay tín vãi Nguyễn Thị Chúc, hiệu Diệu Chiếu đã cúng 2 sào ruộng vào chùa để gửi giỗ cho bản thân cùng người con đã mất sớm là Vũ Ngọc Cừ. Có ghi vị trí ruộng và ngày giỗ của 2 vị Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post