Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 17033
Thác bản bia sưu tầm ở đền Nguyên Khiết phố Hàng Đào Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 58 cm, gồm 11dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Mùi Tự Đức thứ 24 (1871).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà họ Lư, trú quán tại phường Hà Khẩu tổng Đông Thọ, cúng cho Nguyên Khiết 200 quan, xin gửi giỗ cho bố mẹ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post