Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 17093
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Thiên Quang phố Hòa Mã Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 62 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 18 (1837).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây Dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Lê Thị Hòa, người thôn Đông Tác Môn, huyện Thọ Xương là người thường bỏ nhiều công đức vào việc tu sửa chùa Thiên Quang. Nay bà lại cung tiến tiếp ruộng, hồ, ao tổng cộng 4 sào 8 thước 9 tấc cho chùa, xin gửi giỗ cho cha mẹ đẻ và con gái. Ghi họ tên của những người được gửi giỗ.
Ghi chú: Bia bị mờ mất một số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)