Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 19374
Thác bản bia xã Yên Từ huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn慈山府安豐縣豐光總安徐社, sưu tầm ở chùa Yên Khánh xã Yên Từ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 65 cm, gồm 20 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 31 (1878).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chùa Yên Khánh ở xã Yên Từ lâu ngày đã dột nát, dân xã họp bàn cho gửi giỗ để lấy tiền sửa chữa. Bà Diệu Thanh cúng 20 quan tiền và 1 sào ruộng để gửi giỗ cho bản thân nên được dân xã nhất trí cho gửi giỗ và hàng năm được cúng theo quy định ghi trong bia.
Ghi chú: Bia mờ một số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)