Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 17066
Thác bản bia sưu tầm ở thôn Yên Phú phố Hàng Đồng Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 46 x 83 cm, gồm 0 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 10 (1925).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Thôn Yên Phú nhân tạo đình mới, bà Nguyễn Thị Nhàn người phố Minh Hương huyện Tam Nông tỉnh Hưng Hòa cúng 300 đồng giúp vào công việc, xin gửi giỗ cho 5 vị gia tiên và bản thân. Ghi lại họ tên những người đó.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)