Ký kỵ bi ký

Ký kỵ bi ký

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi ký
寄忌碑記
Kí hiệu: 18227/18228
Thác bản bia xã Đài Bảng tổng Phong Xá huyện Yên Phong thị trấn Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh 北寧省慈山府安豐縣豐舍總薹滂社, sưu tầm ở đình xã Đài Bảng huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 65; 20 x 65 cm, gồm 15 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Tự Đức thứ 19 (1866).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Tháng 8 năm Bính Dần dân làng Đài Bàng cần tu bổ lại đình chi phí rất là tốn kém không biết trông cậy vào đâu. Ông Nguyễn Duy Tạo hiệu là Đức Nhân là bát phẩm bá hộ đỗ Tú tài khoa Nhâm Tý người bản xã đã cúng 150 quan tiền để làng chi dùng vào việc công và cúng 1 mẫu ruộng để xin được gửi giỗ. Dân làng đã bầu ông làm Hậu thần. Bia có ghi rõ thể loại cúng tế ông vào các ngày giỗ hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)