Ký kỵ bi minh

Ký kỵ bi minh

Ký kỵ bi minh
寄忌碑銘
Kí hiệu: 19031
Thác bản bia xã Hữu Tiệp huyện Hoàn Long phủ Hoài Đức 懷德府環隆縣有捷社, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 240 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Trịnh Thị Khiếu muốn đền đáp công lao nuôi nấng của cha mẹ nên đã cúng 30 đồng để gửi giỗ cho mẹ là Dương Thị Giữa. Có ghi ngày giỗ và thể lệ cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post