Ký kỵ bi

Thông tin cơ bản

Ký kỵ bi
忌碑記
Kí hiệu: 19376
Thác bản bia xã Yên Từ tổng Phong Quang huyện Yên Phong phủ Từ Sơn慈山府安豐縣豐光總安徐社, sưu tầm ở chùa Yên Khánh xã Yên Từ huyện Yên Phong tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 45 cm, gồm 11 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 1 (1907).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Dân xã Yên Từ sửa chữa chùa Yên Khánh. Bà hiệu Từ Diệu cúng 30 đồng tiền và 1 sào ruộng để gửi giỗ cho bản thân. Dân xã đồng ý nhận cho bà được gửi giỗ, ngày kỵ và họ tên những người làm chứng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)