Ký kỵ thạch bi

Ký kỵ thạch bi

Thông tin cơ bản

Ký kỵ thạch bi
記忌石碑
Kí hiệu: 13838
Thác bản bia xã Diệm Xuân huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh tường 永祥府白鶴縣艷春社, sưu tầm ở chùa xã Diệm Xuân huyện Bạch Hạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 32 x 54cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 6 (1853).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thiệu Trị thứ 6 (1846) bản thôn xây tam quan. Bà Nguyễn Thị Phẩm hiệu Diẹu Lan đã cúng 35 quan tiền và 3 sào ruộng tốt. Quan viên và dân xã tôn bầu bà làm Hậu phật. Ruộng giao cho người trong thôn cày cấy lấy hoa lợi đèn hương. Ghi các quy định cúng giỗ Hậu phật hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)