Kỷ Mão niên Hậu thần bi ký

Kỷ Mão niên Hậu thần bi ký

Thông tin cơ bản

Kỷ Mão niên Hậu thần bi ký
己卯年後神碑記
Kí hiệu: 19421
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Hưng Nghĩa tổng Hưng Nghĩa phủ Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 44 cm, gồm 8 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Mão.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ông Trần Công Tín thi đỗ Nhất trường, làm chức Cựu tiên chỉ, Chánh hương hội cúng cho xã hơn 4 sào ruộng để chi vào việc công. Dân cho ông làm Hậu thần. Ông mất năm Đinh Sửu, kỵ ngày 12 tháng 12.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)