Kỷ niệm bi ký

Kỷ niệm bi ký

Thông tin cơ bản

Kỷ niệm bi ký
紀念碑記 Kí hiệu: 15576/15577
Thác bản bia xã Sài Khê tổng Phiêu Sài phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây 山西省國威府票柴總柴溪社, sưu tầm ở chùa Hoa Phát xã Sài Khê tổng Phiêu Sài phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 157 cm, gồm 23 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 11 (1936).
Người soạn: Nguyễn Văn Cần 阮文勤.
Người viết: Nguyễn Văn Khiêm 阮文謙.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Sư cụ Đỗ Thị Thọ hiệu là Tỷ kỳ ni Đàm Phận đã đứng ra làm nhà am viện, kế đó xây nhà tả lang, nhà hữu lang, sửa sang trong chùa sơn khắc đồ gỗ, xây dựng nhà bia, xây tường bao, lại cúng vài mẫu ruộng làm ruộng gửi giỗ cho song thân. Công đức thật là to lớn nên đã lập bia này để ghi lại công đức của cụ. Có ghi các điều quy ước: khi sư cụ 100 tuổi, vào ngày giỗ, sắm sửa oản quả để lên chùa cúng. Từ nay về sau người trụ trì chùa này đều phải là môn đệ của sư cụ.
Ghi chú: Một mặt đã dịch chữ Quốc ngữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)