Ký sám bi ký

Ký sám bi ký

Thông tin cơ bản

Ký sám bi ký
既懺碑記
Kí hiệu: 18439
Thác bản bia phố Ngọc Thanh hộ số 6 Hà thành 河城第六戶 玉清痡, sưu tầm ở chùa Nhất Trụ phố Ngọc Thanh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 56 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi việc thiền sư chùa Diên Hựu lập bia ký sám gia tiên cho khách thập phương. Trong đó có bà Nguyễn Thị Mùi nghĩ đến công ơn nuôi dưỡng sinh thành của cha mẹ, có lời với thiền sư xin gửi cha mẹ đến cửa phật để 4 mùa được phật độ trì. Bia có ghi tên hiệu của những người được ký sám lên chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)