Ký sám gia tiên bi ký

Ký sám gia tiên bi ký

Thông tin cơ bản

Ký sám gia tiên bi ký
記懺家先碑記
Kí hiệu: 17112
Thác bản bia hộ số 5 thành phố Hà Nội 河內市五號戶, sưu tầm ở chùa Linh Ứng phố Đức Viên Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 97 x 175 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi lại họ tên, tên tự, tên hiệu của khoảng 130 người cúng tiền vào chùa Linh Ứng xin gửi giỗ cho gia tiên. Trong số này, ngoài người ở phố Phương Viên Hà, còn có người ở những địa phương khác như Hải Dương, Nam Định, Hưng Yên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)