Kỳ tồn giả trường

Kỳ tồn giả trường

Thông tin cơ bản

Kỳ tồn giả trường
其存者長
Kí hiệu: 19034
Thác bản bia thôn Hữu Tiệp tổng Nội huyện Vĩnh Thuận phủ Hoài Đức 懷德府永順縣內總有捷村, sưu tầm ở đình xã Hữu Tiệp huyện Hoàn Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 51 x 87 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Hàm Nghi thứ 1 (1885).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Cao Thị Nghi xuất 400 quan tiền xanh để làng sửa sang bái đường. Dân làng nhất trí nhận cúng giỗ mẹ bà. Sau đó lại bỏ ra 200 quan mua 3 sào ruộng để dân thay nhau cày cấy lấy hoa lợi đèn hương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)