Lã Điền Hạ thôn/Tiên Hậu bi kí

Lã Điền Hạ thôn/Tiên Hậu bi kí

Lã Điền Hạ thôn/Tiên Hậu bi kí
田下村/先后記
Kí hiệu: 16440/16441
Thác bản bia xã Lã Điền tổng Bách Tính huyện Thượng Nguyên phủ Xuân Trường 春長府上元縣百姓總呂田社, sưu tầm tại đền Thánh Mẫu làng Lã Điền tổng Bách Tính huyện Thượng Nguyên phủ Xuân Trường.
Thác bản 2 mặt, khổ 58 x 110 cm, gồm 43 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 4 (1892).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc vợ chồng ông Đoàn Hữu Lập cúng cho xã 300 quan tiền để sửa đền, xây chính tẩm, tiền đường, làm tường hoa, cột hương… Sau ông bà lại cúng 2 mẫu ruộng để chi dùng việc đèn nhang. Quan viên, dân xã ghi ơn và nhận cúng giỗ tiên tổ họ Đoàn cùng song thân của ông bà. Ghi vị trí ruộng cúng và định lệ cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post