La Khởi tự án tiền thạch

La Khởi tự án tiền thạch

Thông tin cơ bản

La Khởi tự án tiền thạch
羅起寺案前石
Kí hiệu:12822/12823
Thác bản thôn Mỹ Long xã Hội Xuyên huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣會川社美隆村, sưu tầm tại chùa La Khởi thôn Mỹ Long xã Hội Xuyên tổng Hội Xuyên huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 37 x 62cm, gồm 35 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1703).
Người soạn: Nguyễn Tất Thành 阮必成, hiệu Chân Đức Thịnh; chức vị: Tăng thống Thống ty.
Người viết chữ: Bùi Khắc Hài 裴克諧; quê quán: thôn Cao Triền xã Thượng Cốc; chức vị: Tiểu tăng đao bút.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc thiện nam, tín nữ ở thôn Mỹ Long hưng công tập phúc, phát tâm Bồ Đề đóng góp của cải, công sức để làm án tiền bằng đá cho chùa La Khởi để việc cúng Phật được trang nghiêm. Nhân đó dựng bia, ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ và những người đóng góp tiền của vào việc tu sửa chùa La Khởi. Như hưng công, hội chủ Nguyễn Tất Thành tự Chân Đức Thịnh, ông Nguyễn Tá Hán tự Huyền Chân đạo hiệu Phúc Thọ, ông Phạm Phúc Đình, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post