La Phù La Uyên Bộc Động kiều thị bi/Tân Quận công tín thí

La Phù La Uyên Bộc Động kiều thị bi/Tân Quận công tín thí

Thông tin cơ bản

La Phù La Uyên Bộc Động kiều thị bi/Tân Quận công tín thí
羅浮羅淵濮洞橋市碑/新郡公信施
Kí hiệu: 8092/8093
Thác bản bia, sưu tầm tại xã La Phù tổng La Phù huyện Thượng Phúc tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 75 x 110 cm và 72 x 109 cm, gồm 55 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Sùng Khang thứ 10 (1577).
Người soạn: bị mờ
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc sửa chữa lại cầu Bộc Động và chợ xã La Phù, ghi họ và tên những người góp công góp của vào việc này, như Tân Quận công cùng các công chúa, quan lại cấp cao của triều Mạc.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)