La tướng công vĩnh huệ bi

La tướng công vĩnh huệ bi

Thông tin cơ bản

La tướng công vĩnh huệ bi
羅相公永惠碑
Kí hiệu: 8999/9072/9073
Thác bản bia xã Trung Trật huyện Hiệp Hòa phủ Bắc Hà 北河府洽和縣中秩社, sưu tầm tại đình xã Trung Trật tổng Cẩm Bào huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 3 mặt, khổ 52 x 83 cm và 17 x 72 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 15 (1754).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tổng Thái giám Đề đốc Thuần Quận công họ La tự Đoan Trực thụy Trung Cẩn người xã Cẩm Xuyên, khi còn sống đã ban cho bản xã 3 nén bạc. Nay con cháu của ông lại cúng cho xã 26 sào ruộng. Bản xã ghi công của ông và gia đình, nguyện thờ phụng ông tại đình. Năm Giáp Tuất (1754) ông được gia phong Trung Cẩn Đại vương phúc thần. Có ghi vị trí, diện tích các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)