Lai tộc Hậu thần bi kí

Lai tộc Hậu thần bi kí

Thông tin cơ bản

Lai tộc Hậu thần bi kí
來族後神碑記
Kí hiệu: 563
Thác bản bia xã Nhân Mục huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai xứ Sơn Tây 山西處國威府慈廉縣仁睦社, sưu tầm tại đình thôn Hòa Mục xã Trung Kính tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 56 x 98 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Minh Mệnh thứ 9 (1828)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Tóm lược nội dung:
Gia đình bà Lai Thị Tiết người bản xã cùng con gái là Trần Thị Hiến đã cúng 95 quan cổ tiền cho xã tu sửa miếu, đình và mua sắm đồ thờ tự Dân xã bầu bà Tiết là Hậu thần Con gái bà lại cúng thêm cho xã 4 sào 3 thước ruộng để dân xã hàng năm cúng giỗ cho mẹ Ghi ngày giỗ, và qui định cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)