Lai tộc kí kị bi kí

Lai tộc kí kị bi kí

Thông tin cơ bản

Lai tộc kí kị bi kí
來族寄忌碑記
Kí hiệu: 581
Thác bản bia xã Nhân Mục tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm phủ Hoài Đức tỉnh Hà Nội 河內省懷德府慈廉縣驛望總仁睦社, sưu tầm tại đình thôn Hòa Mục xã Trung Kính tổng Dịch Vọng huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 85 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Tự Đức thứ 19 (1866)
Người soạn: Vũ Hàm Trung 武咸中; quê quán: xã Phượng Lữ huyện Triều Dương
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bà Lai Thị Đỏ người xã Nhân Mục là người có nhiều công đức đối với bản xã Từ năm Đinh Mùi (1847) bà đã có công xây 2 quán lợp ngói cho xã Năm Giáp Tí (1864), bản xã trùng tu tòa miếu, bị thiếu tiền, bà lại tự nguyện đứng ra gánh vác cho xã Dân làng biết ơn, xin được thờ phụng cha mẹ, chồng, em trai và bản thân bà Cảm kích trước tình cảm của làng xóm, bà giao cho xã số ruộng mạ hơn 1 mẫu mà từ năm Quý Mão bà đã bỏ ra 100 quan tiền để chuộc về Số ruộng này trước đây xã vẫn phải nộp mỗi năm 360 bát thóc tô Nay bà xin cúng thêm 200 quan tiền để gửi 5 ngày giỗ của bà và các người thân nêu trên Bản xã dựng bia, ghi húy hiệu, kị nhật của người được gửi giỗ và các điều khoản quy định về cúng giỗ, đồng thời ghi thêm cả việc người chị của bà là Lai Thị Tịnh đã gửi giỗ từ năm Giáp Dần (1854)

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)