Lai Viễn kiều

Lai Viễn kiều

Thông tin cơ bản

Lai Viễn kiều
來遠橋
Kí hiệu: 8361/8362
Thác bản bia sưu tầm tại cầu Lai Viễn phố Hội An tỉnh Quảng Nam.
Thác bản 2 mặt, khổ 22 x 55 cm và 56 x 136 cm, gồm 2 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 11 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: tên hiệu: Thiên Túng Đạo Nhân (chúa Nguyễn).
Chủ đề:
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Hai bức hoành biển, đề các chữ “Thuỷ nhật trùng quang” và “Lai Viễn kiều” của chúa Nguyễn hiệu Thiên Túng Đạo Nhân ban tặng cho cầu này.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)