Lại Yên xã Bá công bi kí

Lại Yên xã Bá công bi kí

Thông tin cơ bản

Lại Yên xã Bá công bi kí
賴安社伯公碑記
Kí hiệu: 1506/1507
Thác bản bia xã Lại Yên 賴安社, sưu tầm tại chùa xã Lại Yên tổng Đắc Sở huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 60 x 78 cm và 47 x 65 cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 42 (1781)
Người soạn: Nguyễn Huy Ngọc 阮輝玉; học vị Tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1748)
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Đồng Tri phủ, Quản binh Bồi Thọ bá Nguyễn Đình Du và vợ là Nguyễn Thị Năng, ông bà là người đức hạnh, sống có nhân nghĩa, đã cấp ruộng cho Xã trưởng, Thôn trưởng, Thứ trưởng và 40 quan tiền để thờ thần Ông bà được dân làng bầu là Hậu công và Hậu phụ Ghi các thửa ruộng do ông bà cấp và thể lệ cúng tế về sau Cuối bia có dòng khắc thêm ghi rằng năm kia và năm nay ông bà đã 2 lần biếu Thôn trưởng và Thứ thôn trưởng hơn 50 quan cổ tiền để chia nhau Có bài vị của hai người

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)