Lam Sơn hựu lăng bi

Lam Sơn hựu lăng bi

Thông tin cơ bản

Lam Sơn hựu lăng bi
藍山祐陵碑
Kí hiệu: 13481
Thác bản bia sưu tầm ở lăng vua Lê Thái Tông xã Lam Sơn tổng Quảng An phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 76 x 140cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đại Bảo thứ 3 (1442).
Người soạn: Nguyễn Thiên Tích 阮天錫; quê quán: xã Nội Duệ huyện Tiên Du (nay tỉnh Bắc Ninh); học vị: đỗ khoa Hoành từ năm Tân Hợi niên hiệu Thuận Thiên thứ 4 (1431) đời vua Lê Thái Tổ; chức vị: Ông giữ các chức quan, như Hàn lâm viện Thị độc kiêm Tri Ngự tiền học sinh, Nội mật viện Phó sứ, Thượng thư Bộ Binh.
Người viết: Nguyễn Công Chỉnh 阮公整; chức vị: Cục phó Cục Ngự tiền học sinh.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tiểu sử vua Lê Thái Tông, húy là Nguyên Long, là con cả của Lê Thái Tổ và bà Quang Mục Nhân Minh Hoàng Thái Hậu. Vua là người thông minh, quyết đoán khi trị nước, dẹp được loạn man di. Khi lên ngôi vua đổi niên hiệu hai lần là Thiệu Bình và Đại Bảo. Nhà vua mất ngày 16 tháng 11 an táng tại Hựu Lang bên trái Vĩnh Lang ở lam Sơn.
Ghi chú: Bia bị vỡ nứt mất một nửa số chữ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)