Lâm Tuyền tự bi

Lâm Tuyền tự bi

Thông tin cơ bản

Lâm Tuyền tự bi
林泉寺鍾
Kí hiệu: 15816/15817/15818/15819
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Lâm Tuyền xã Vĩnh Thọ tổng Vĩnh Phúc huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 4 mặt, khổ 30 x 60 cm, gồm 62 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 7 (1625).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức, họ và tên các vị hưng công hội chủ cùng chư vị thiện nam tín nữ thập phương đã tiến cúng tiền của để xây dựng chùa Lâm Tuyền ở xã Vĩnh Thọ tổng Vĩnh Phúc huyện Phúc Thọ. Hội chủ Tây cung Chánh phi Nguyễn Thị Ngọc Tú và Đông cung Chánh phi Nguyễn Thị Ngọc Soái là phi tần của Nguyên soái thống quốc chính Thanh Đô vương Trịnh Tráng, Quận chúa Trịnh Thị Ngọc Khiết. Chư vị công đức có ông Trần Văn Truyền hiệu Huyền Thanh và vợ bà Nguyễn Thị Bảo, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)