Lập Bảo bi ký

Lập Bảo bi ký

Thông tin cơ bản

Lập Bảo bi ký
立保碑記 Kí hiệu: 15239
Thác bản bia sưu tầm ở Am bên phải đình thôn Hành Đê xã Đê Hiến tổng Bá Hạ huyện Bình Xuyên tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 67 cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đồng Khánh thứ 3 (1888).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà hiệu Diệu Tiên cúng 125 quan tiền và 3 sào ruộng giúp trại chi dùng vào việc công. Quan viên và dân làng bầu bà làm Hậu thần. Ghi lễ vật phẩm dùng vào ngày giỗ Hậu thần và vị trí các thửa ruộng cúng tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)