Lập bi đình trung

Lập bi đình trung

Thông tin cơ bản

Lập bi đình trung
立碑亭中
Kí hiệu:12395/12396
Thác bản bia xã Đột Lĩnh huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣突嶺社, sưu tầm tại miếu xã Đột Lĩnh tổng Cao Đôi phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 56cm, gồm 24 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 3 (1707).
Người soạn: không ghi..
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Các ông Mạc A, Bạch Khắc Nhân, Nguyễn Công Dụng, Trần Hữu Ích, v.v… đã cúng cho xã mỗi người 5 quan tiền để làng chi dùng vào việc công. Quan viên, dân xã đã thuận bầu gia tiên của họ làm Hậu thần, mãi mãi được phối hưởng tại miếu làng. Ghi họ và tên những người được bầu làm Hậu thần và lệ cúng tế Hậu thần hàng năm. Danh sách những người được phối hưởng, gồm Mạc quý công tự Trí Tính, Mạc quý công tự Phúc Kiêm, Phùng quý công tự Phúc Tín v.v… Khoảng hơn 10 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)