Lập bi Hậu kị

Lập bi Hậu kị

Thông tin cơ bản

Lập bi Hậu kị
立碑後忌
Kí hiệu: 18821
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 43 x 70 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 3 (1928).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn Thị Phan quê ở Hoằng Hóa (Thanh Hóa) nhân khi thấy thiền tăng chà Một Cột (Hà Nội) trùng tu chùa đã tự xuất gia tư 200 nguyên để trợ giúp phúc quả và để gửi giỗ cho gia tiên và cha mẹ bà vào chùa. Kê trên các vị được gửi giỗ tại chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)