Lập bi Hậu kị

Lập bi Hậu kị

Thông tin cơ bản

Lập bi Hậu kị
立碑後忌
Kí hiệu: 18822
Thác bản bia chùa Diên Hựu Hà Thành 河城延祐寺, sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 70 cm, gồm 16 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 3 (1928).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
-Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bà Ân Thị Sự ở tổng Phúc Lâm đệ nhị hộ Hà Thành nhân khi thấy thiền tăng chùa Diên Hựu trùng tu phạn vũ đã xuất 300 nguyên trùng tu Phật sự để gửi giỗ cho gia tiên. Kèm tên, ngày giỗ của các vị được gửi giỗ và phối hưởng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)