Lập bi Hậu kí

Lập bi Hậu kí

Thông tin cơ bản

Lập bi Hậu kí
立碑後記
Kí hiệu: 18817
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Một Cột phố Ngọc Thanh đệ lục hộ Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 60 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Đinh Mão Bảo Đại (1927).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Trần Thị Quí hiệu Diệu Quì quê ở Kiến Xương (Thái Bình) nhân thấy trùng tu chùa Một Cột đã xuất hoa ngân 250 nguyên để trợ giúp phúc quả để gửi giỗ cho cha mẹ và bản thân tại chùa. Ghi tên, ngày giỗ của người được gửi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)