Lập bi hậu kị

Lập bi hậu kị

Thông tin cơ bản

Lập bi hậu kị
立碑后忌
Kí hiệu: 18437
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Nhất Trụ phố Ngọc Thanh thành phố Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 55 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bính Dần Bảo Đại thứ 1 (1926).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Trần Thị Bái người xã Hạp Hoàng huyện Sơn Lang thấy thiền tăng chùa Nhất Trụ tu bổ lại chùa đã tiến cúng 180 đồng để giúp chùa có tiền tu bổ. Thiền tăng chùa Nhất Trụ đã cho gia tiên của bà Bái được gửi giỗ tại chùa. Bia có ghi họ tên, ngày giỗ của những người được bầu Hậu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)