Lập bi kí

Lập bi kí

Thông tin cơ bản

Lập bi kí
立碑記
Kí hiệu: 18603/18604
Thác bản bia xã Hải Yến tổng Hà Nam huyện Yên Hưng phủ Sơn Định 山定府安興縣河南總海晏社, sưu tầm ở đình xã Hải Yến tổng Hà Nam huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 34 x 53 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 32 (1879).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Triều trước xã đã có Văn từ nhưng trải lâu ngày đã bị hư hại. Bản thôn hội họp tân tạo văn từ bằng gỗ và đá chi phí lên đến 500 quan, một số vị cử nhân đã cấp tiền để xây dựng. Nay khắc vào bia.
Mặt 2 ghi: Bản xã có một hạng ruộng hoang phế gọi là xứ Đồng Cấm ước đến 50 mẫu, năm Kỉ Mão bản xã đồng tâm hiệp lực đắp đê sau khi thành ruộng đã chia đều làm ruộng tư điền lớn nhỏ mỗi người 1 sào còn lại lưu làm ruộng công để lại cho con cháu, không ai được xâm phạm. Nay lập bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)